นักสร้างสรรค์เมนู – Cooking Creator

นักสร้างสรรค์เมนู – Cooking Creator

รูปแบบงาน : Freelance
เวลาทำงาน : ตามที่ตกลงกัน

คุณสมบัติ :

  1. ไม่จำเป็นต้องเข้าออฟฟิศ แต่สามารถส่งมอบงานได้ตามที่กำหนด
  2. รับผู้มีประสบการณ์ในการทำขนม , อาหารโดยไม่จำกัดอายุ หรือผู้สนใจที่มีทักษะตรงตามลักษณะงาน หรือมีใจรักงานทางด้านนี้อย่างแท้จริง
  3. มีทักษะทางด้านการเขียน ถ้าหากมีทักษะในการเขียนภาษาอังกฤษด้วยจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. ถ้าหากจบการศึกษาจากสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น คหกรรมศาสตร์ / การประกอบอาหาร / อาหารและโภชนาการ หรือมีประวัติการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการทำขนม , อาหาร จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดขอบข่ายงาน :

  1. ทดลองทำขนม , อาหารตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมาย และส่งมอบงานตามที่ตกลงกัน
  2. มีทักษะในการทดลอง ที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบในการทำขนม , อาหาร หรือมีความชอบในการทำขนม , อาหาร
  3. ถ้าหากสามารถถ่าย clip และตัดต่อ VDO ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครงานผ่านทาง Website
หรือส่ง Resume และ Portfolio มาที่อีเมล์ [email protected]
เขียนหัวอีเมล์ว่า “นักสร้างสรรค์เมนู – Cooking Creator”

บริษัท เจริญวรกิจ จำกัด

376-377 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 02-3231072 , 02-7090618