บริการ

บริการอื่น ๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัดเจริญวรกิจ
นอกเหนือจากการผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ปลาแฟนซีคาร์ฟ

เรายังเป็นหนึ่งในผู้นำตลาดที่ให้บริการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆ ในรูปแบบของ OEM โดยสามารถให้คำแนะนำและให้บริการได้อย่างครบวงจร
เสมือนกับเป็น One Stop Service ตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดหา Supplier สำหรับบรรจุภัณฑ์เพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าที่มีคุณภาพ
ตลอดจนเป็นผู้คัดสรรสินค้าที่ดี คุณภาพระดับส่งออก ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP , HACCP , HALAL

“คุณภาพสินค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด”

สินค้าทุกชิ้นที่ถูกบรรจุลงในถุงภายใต้แบรนด์ของลูกค้าเราทุกราย จะต้องมีคุณภาพที่ดี เพราะเราเชื่อมั่นว่าสินค้าที่ดีเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้แบรนด์ของลูกค้าได้รับความไว้วางใจ ตลอดจนช่วยสร้างชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในระยะยาว

ปัจจุบันเราได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าซึ่งเป็นผู้ส่งออกขนาดใหญ่จำนวนมากไว้วางใจให้เราผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงจำนวน�