คำถามที่พบบ่อย [บริการ]

คำถามที่พบบ่อย

คำตอบ : OEM ย่อมาจาก Original Equipment Manufacturer ซึ่งหมายถึงการผลิตสินค้าขึ้นมาเป็นพิเศษโดยมีรูปแบบเฉพาะแตกต่างกันตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ซึ่งอาจจะมีการระบุแบรนด์หรือไม่ระบุชื่อแบรนด์บนบรรจุภัณฑ์ก็ได้ โดยขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า สำหรับลูกค้าที่มีถุงบรรจุภัณฑ์รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับการผลิตรูปแบบเฉพาะ หลังจากยืนยันสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว จะใช้ระยะเวลาในการผลิตอยู่ที่ไม่เกิน 30 วัน ซึ่งขึ้นอยู่กับตารางการผลิตที่ทางบริษัทได้วางแผนเอาไว้และจำนวนสินค้าที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อเข้ามา ทั้งนี้รบกวนลูกค้ากรอกแบบฟอร์มส่งเข้ามาให้กับทางเราเพื่อประเมินราคาให้อีกครั้ง โดยสามารถ คลิ๊กได้ที่นี่


คำตอบ : เนื่องจากการผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM เป็นสินค้าที่สั่งผลิตพิเศษ ทางบริษัทต้องพิจารณาจากรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ กล่อง และรายละเอียดต่างๆ จึงจะสามารถแจ้งรายละเอียดและราคาที่แน่นอนได้ ทั้งนี้รบกวนลูกค้ากรอกแบบฟอร์มส่งเข้ามาให้กับทางเราเพื่อประเมินราคาให้อีกครั้ง โดยสามารถ คลิ๊กได้ที่นี่


คำตอบ : สำหรับการสั่งผลิตสินค้าในรูปแบบ OEM โดยบรรจุสินค้าในแบรนด์ของลูกค้าเอง กรณีที่ลูกค้าจัดเตรียมบรรจุภัณฑ์ถุงและกล่องที่ใช้ในการบรรจุ โดยทางเราเป็นผู้จัดเตรียมวัตถุดิบและทำการบรรจุให้ ราคาเริ�