พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

รูปแบบงาน : ประจำ
เวลาทำงาน : จันทร์ – เสาร์ เวลา 08:00 – 17:00 น.

คุณสมบัติ :

 1. วุฒิการศึกษา ปสว. , ปริญญาตรีสาขาบัญชี หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 2. ประสบการณ์ทำงานในสายงานบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
 3. มีความละเอียดรอบคอบ กระตือรือร้นในการทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่และเชื่อถือได้
 4. เปิดใจเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา
 5. สามารถใช้งาน MS Office, Internet, Email ตลอดจนเครื่องใช้สำนักงาน และ Software ทางบัญชีได้เป็นอย่างดี
 6. ถ้าหากสามารถใช้โปรแกรม Peak ได้จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

รายละเอียดขอบข่ายงาน :

 1. ทำบัญชีต้นทุนของผลิตภัณฑ์
 2. ทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต
 3. ทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน
 4. ทำรายงานสินค้าไม่เคลื่อนไหวเกินกว่า 6 เดือน
 5. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
 6. จัดทำรายงานสรุปยอดของการผลิตที่ผลิตได้ในแต่ละเดือน
 7. ทำรายงานสรุปค่าล่วงเวลาของฝ่ายผลิตประจำเดือน
 8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครงานผ่านทาง Website
หรือส่ง Resume และ Portfolio มาที่อีเมล์ [email protected]
เขียนหัวอีเมล์ว่า “สมัครงานตำแหน่ง พนักงานบัญชี”

บริษัท เจริญวรกิจ จำกัด

376-377 ม.7 ซ.วิทยุการบิน ถ.สุขุมวิท ต.ท้ายบ้านใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10280
โทร 02-3231072 , 02-7090618